Στις διήμερες εργασίες της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες 28 και 29 Νοεμβρίου, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, αφού, μαζί με τους ομολόγους του από τις Περιφέρειες Αττικής και της Κρήτης, αποτελούν τακτικά μέλη της ΕτΠ.

Στο επίκεντρο των εργασιών ήταν οι πολιτικές προτεραιότητες της ΕτΠ για το 2014, με βάση το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις οποίες τα μέλη της ΕτΠ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Maros Sefcovic.
Σύμφωνα με το ψήφισμα της 104ης Συνόδου Ολομέλειας οι πολιτικές προτεραιότητες της ΕτΠ εστιάζονται στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, την εξασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό σχέδιο.
Επίσης, καθώς η 104η Σύνοδος Ολομέλειας της ΕτΠ έγινε λίγες ημέρες μόνο έπειτα από την επίσημη έγκριση ης νέας δέσμης μέτρων για την Πολιτική Συνοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη της ΕτΠ αντάλλαξαν απόψεις επί της τελικής απόφασης με την πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Danuta Hübner.
«Η Ολομέλεια εξέτασε αυτές τις δύο ημέρες τις κύριες προκλήσεις για το 2014 που ουσιαστικά επικεντρώνονται περισσότερο στην κοινωνική πολιτική, όπως έχουν ανάγκη πλέον όλο και περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες, μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της κρίσης, η οποία πλέον επηρεάζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά σχεδόν τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας από τις Βρυξέλλες που βρίσκεται και προσέθεσε: «Θα πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το χάσμα ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, ενώ αυτό που επείγει είναι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ανεργίας των νέων, καθώς και οι υπάρχουσες γεωγραφικές ανισότητες στην ΕΕ, για να αποφευχθεί η περαιτέρω διαρροή ανθρώπινου κεφαλαίου».
Η Επιτροπή των Περιφερειών εκφράζει συνολικά την ικανοποίησή της για την προβλεπόμενη Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα και τονίζει ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες αποτελεί καίριο παράγοντα για την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, ενώ όπως τόνισε ο κ. Κατσιφάρας «αυτό που ζητάμε είναι να χαραχθούν οι ενωσιακές πολιτικές για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, της κινητικότητας και του ασύλου, που να βασίζονται στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου και να είναι σε θέση να προστατεύουν τα σύνορα της ΕΕ, να ενισχύουν τις προσ

πάθειες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης μετανάστευσης, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης και της καλλιέργειας πραγματικού πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών».

Συνεδρίαση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Κατά τη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Group) στην Επιτροπή των Περιφερειών που προηγήθηκε της Ολομέλειας, έγινε ιδιαίτερη μνεία στην επίσκεψη του προέδρου της Ομάδας του PES, Karl-Heinz Lambertz στην Αθήνα και στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Ομάδας PES, Α' Αντιπρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολο Κατσιφάρα, καθώς και το μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.
Η συζήτηση επεκτάθηκε ιδιαίτερα στην ανάληψη από την Ελλάδα της προεδρίας της Ε.Ε., καθώς και στη διοργάνωση της 6ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Πόλεων και των Περιφερειών, στην Αθήνα 7-8 Μαρτίου 2014.
Στη διάρκεια της διοργάνωσης αυτής θα συγκεντρωθούν πολιτικοί, διαμορφωτές της κοινής γνώμης και ειδικοί στην τοπική αυτοδιοίκηση από ολόκληρη την Ευρώπη, οι όποιοι θα ασχοληθούν με τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφερειακές και τοπικές Αρχές, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη μιας ανάκαμψης που θα δημιουργεί επαρκείς θέσεις εργασίας.

Συνεδρίαση της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατικής-Ιονίου» της ΕτΠ

Της επανέναρξης των εργασιών της 2ης ημέρας της 104ης Συνόδου της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών, προηγήθηκε η συνεδρίαση της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατικής-Ιονίου» της ΕτΠ, στην οποία ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρας είναι Αντιπρόεδρος. Η συνεδρίαση συγκέντρωσε πολύ μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον.
Κατά τη συνεδρίαση, ο κ. Κατσιφάρας ενημέρωσε τα μέλη Ομάδας για τα αποτελέσματα του Διεθνούς Σεμιναρίου για τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR) που διοργάνωσε η Διάσκεψη των Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) στην Κέρκυρα.
Επίσης, υπήρξε ενημέρωση από εκπρόσωπο της Γενική Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις τρέχουσες εξελίξεις στην προετοιμασία της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής «Αδριατικής-Ιονίου».
«Βρισκόμαστε μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση, όλες οι χώρες που απαρτίζουμε την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για την προετοιμασία της και την υλοποίησή της» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και πρόσθεσε: «Η Ευρώπη για την επόμενη προγραμματική περίοδο έχει μειώσει πόρους, σύμφωνα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που πλήττει την ΕΕ, καθιστά εξαιρετικά κρίσιμη την αξιοποίηση κάθε νέου χρηματοδοτικού εργαλείου και κάθε νέου τρόπου συνεργασίας για τη νέα προγραμματική περίοδο, όπως η Μακροπεριφερειακή Στρατηγική, καθώς και αυτή θα προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση επενδύσεων, καίριων για την οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ανάπτυξη».
Κατά τις εργασίες, διαπιστώθηκε η πολύ καλή προετοιμασία που έχει γίνει στο πρώτο αυτό στάδιο και συζητήθηκε η Έκθεση Αξιολόγησης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρέχει χρήσιμα διδάγματα και θετικές εμπειρίες, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό της Μακροπεριφέρειας «Αδριατικής-Ιονίου».
Επίσης, επιβεβαιώθηκε το μεγάλο ενδιαφέρον της Επιτροπής των Περιφερειών για την επιτυχία της Μακροπεριφέρειας «Αδριατικής-Ιονίου», καθώς θεωρεί τη χάραξη και την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ύψιστης σημασίας, τόσο για την εφαρμογή νέων μορφών συνεργασίας όσο και για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Τέλος, ζητήθηκε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προστεθεί ένας επιπλέον οριζόντιος άξονας στη Στρατηγική, που να αφορά την αποτελεσματική επικοινωνία και συντονισμό.

 Κατασκευή eshop ιστοσελίδων cloud φιλοξενία

nissan_tsioris_qashqai.png


 

Φαρμακεία

Πρωτοσέλιδα