Με την υπ΄Αριθμ. οικ.21057/1624 – ΦΕΚ Β 1692 – 25.06.2014 πραγματοποιείται μεταφορά 24.500.000 Eυρώ στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.10.2013- 30.09.2014.

Την απόφαση υπογράφουν οι Υπουργοί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ :
1. Την μεταφορά του ποσού των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (24.500.000,00 €) από το ΑΚΑΓΕ στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για την κάλυψη του κόστους της Α΄ δόσης που αφορά στο 70% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού μέχρι 35.000.000,00 ευρώ, για τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από 1/10/2013 έως 30/09/2014 στους συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
2. Η μεταφορά του ποσού στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα γίνει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) – Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)» (ΦΕΚ/Β/2371/12).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014

 Κατασκευή eshop ιστοσελίδων cloud φιλοξενία

nissan_tsioris_qashqai.png


 

Φαρμακεία

Πρωτοσέλιδα