Από τη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι όσοι αμπελοκαλλιεργητές ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην Υπηρεσία μας μέχρι 25-5-2019.

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση είναι:
1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και επικαιροποιημένο μητρώο
2. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών από τις οποίες να προκύπτει εμπορία σε οινοποιεία.
3. Αντίγραφο της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης τρέχουσας χρονιάς. Υποχρέωση που πρέπει να τηρείται για τα δέκα επόμενα χρόνια.
4. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
5. Συμβόλαιο ή Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή)
ή ενοικιαστήρια θεωρημένα για το γνήσιο των υπογραφών.
6. Εκκαθαριστικό Εφορίας τελευταίου έτους
7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας
8. Σε περίπτωση που έχουμε αλλαγή θέσης κατά την φύτευση ή άδεια αναφύτευσης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των συντεταγμένων των αιτούμενων αγροτεμαχίων.
Η ελάχιστη έκταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε 0,5 στρ και η διατήρηση της νέας φυτείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα ετών ανεξαρτήτως κατόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα θα απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2621360133.

 Κατασκευή eshop ιστοσελίδων cloud φιλοξενία

banner kentriko

Varouxis Leuteris

makis2017

nissan_tsioris_note.png

output K8axPI

patsios

enkipo

kalomoiris

AIGLI
 

treorsisketo

athanasopoulos2017

Φαρμακεία

Πρωτοσέλιδα