Από το Πρωτοδικείο Ηλείας εστάλησαν στο Δήμο Πύργου το υπ΄αριθμ. 25/5-6-2019 διορθωμένο πρακτικό της εκλογής και ο διορθωμένος πίνακας των

αποτελεσμάτων των ψήφων προτίμησης των υποψηφίων του συνδυασμού των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου του Δήμου Πύργου:
«ΜΑΖΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Κωνσταντίνος Νικολούτσος »,
σύμφωνα με τα οποία στην εκλογική περιφέρεια Πύργου εκλέγονται ως εξής:

1ος ο Ανδριόλας Γεώργιος με 695 ψήφους,
2ος ο Σκαρτσιάρης Ανδρέας με 573 ψήφους,
3ος ο Χριστόπουλος Χρήστος με 564 ψήφους.

 Κατασκευή eshop ιστοσελίδων cloud φιλοξενία

nissan_tsioris_note.png

output K8axPI

AIGLI
 

treorsisketo

athanasopoulos2017

Φαρμακεία

Πρωτοσέλιδα