Νεαρός Θεολόγος ἐξ Ἀμαλιάδος καί κάτοικος Ἀμαλιάδος , μέχρι χθές Συνεργάτης μου, διά τῆς ἀπό 25-8-2019 πρός ἐμέ ἐπιστολῆς του, μέ κατηγορεῖ πώς πιστεύω καί κηρύττω ὅτι ὁ Πάπας τῆς Ρώμης καί ὁλόκληρη ἡ Παπική χριστιανοσύνη, ἀλλά καί πάσαι αἱ Προτεσταντικαί Παραφυάδες καί ὁ λεγόμενος « παναιρετικός συγκρητιστικός οἰκουμενισμός», εἶναι ἀληθινή Ἐκκλησία καί ΟΧΙ αἱρετικές.

Ὅμως ἡ ἀνωτέρω βαρυτάτη εἰς βάρος μου κατηγορία εἶναι ἀναληθής καί δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα.Διότι ΑΛΗΘΕΙΑ εἶναι ἡ παρούσα δημόσια δήλωσίς μου :
Ἐγώ, ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Παρασκευόπουλος),
Πιστεύω , ἀποδέχομαι , ὁμολογῶ καί κηρύττω, ὅτι ὁ Πάπας τῆς Ρώμης καί πάντες οἱ εἰς αὐτόν πιστεύοντες καί αὐτόν ἀκολουθοῦντες ἀλλά καί πᾶσαι αἱ Προτεσταντικαί παραφυάδες καί οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτές καί ὁ λεγόμενος « παναιρετικός συγκρητιστικός οἰκουμενισμός», εἶναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ καί δέν ἀποτελοῦν ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ εἶναι μία, ἡ ΜΙΑ , ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ καί ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ Ἐκκλησία, ὅπως τήν ὁρίζει τό Σύμβολο τῆς Πίστεως τῶν Α΄ης καί Β΄ας Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ὅπως ὀρθῶς τό ἀποδέχονται καί τό ἑρμηνεύουν οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας .
Ο ΔΗΛΩΝ
† Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 Κατασκευή eshop ιστοσελίδων cloud φιλοξενία

nissan-tsioris-qashqai.png


 

Φαρμακεία

Πρωτοσέλιδα